Kontakt

 

Adresa: Parlamentná knižnica Národnej rady SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

Tel.: 02/59722870

e-mail: parlamentna.kniznica@nrsr.sk

Vedúca Parlamentnej knižnice: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.

e-mail: natalia.petranska@nrsr.sk

Kontakt

Adresa: Parlamentná knižnica Národnej rady SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

Tel.: 02/59722870

e-mail: parlamentna.kniznica@nrsr.sk

Vedúca Parlamentnej knižnice: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.

e-mail: natalia.petranska@nrsr.sk

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.