Aktivity

Hygienické opatrenia v knižnici počas COVID 19: jar, leto 2020.

 

Prezentácia knižničných služieb pre zamestnancov Parlamentného inštitútu v Severnom Macedónsku: Bratislava 2019.

 

Budovanie parlamentnej knižnice v Albánsku: Tirana 2019.

 

Zasadnutie redakčnej rady Portálu digitálnych knižníc krajín V 4: Varšava 2019.

 

Školenie stážistov: Papiernička 2019.

 

Redakčná rada Spoločnej česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice: Papiernička 2019.

 

Účasť na projekte budovania Parlamentnej knižnice v Macedónsku: Skopje 2019.

 

Prezentácia knižničných a výskumných služieb: Budapešť 2018.

 

Dočasné priestory knižnice: 2018.

 

Sťahovanie Parlamentnej knižnice: 2017.

 

Zasadnutie parlamentných knižníc a výskumných centier krajín V 4: Praha 2017.

 

Návšteva z Parlamentnej knižnice v Prahe: 2017.

 

Prezentácia knižnice v parlamente Libanonu: 2016.

 

Stáž študentov v Parlamentnej knižnici: 2016.

 

Prezentácia našich knižničných a výskumných služieb v Európskom parlamente: 2016.

 

Seminár Partnerské knižnice NR SR: 2015.

 

Redakčná rada Portálu digitálnych knižníc krajín V 4: 2015.

 

Návšteva vedúcej Kancelárie a poradcov albánskeho parlamentu: 2014.

 

Návšteva z parlamentu Macedónska v roku 2013.

  

Projekt spolupráce parlamentných knižníc a výskumných centier krajín V4 Plus (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko): seminár konaný v Budapešti v r. 2013.

       

Seminár Partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR konaný v Častej - Papierničke v r. 2012.

 

Návšteva tajomníčok výborov z parlamentov balkánskych štátov:2012.

 

Projekt spolupráce parlamentných knižníc a výskumných centier krajín V4 Plus (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko): seminár konaný v Častej - Papierničke v r. 2011.

 

Seminár Partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR konaný v Častej - Papierničke v r. 2011.

 

Stáž študentov vysokých škôl v Kancelárii NR SR: v Parlamentnej knižnici stážujú 2 študenti.

 

Zahraničné návštevy v Parlamentnej knižnici.

 

Výstavy nových titulov v Študovni dokumentov EÚ a práva.