Prezentácia knižničného systému PROFLIB v parlamente Albánska: 2021.

On-line meeting s Parlamentnou knižnicou a archívom PSP ČR: 2021.

On-line konferencia IFLA-IPU o knižniciach a výskumných službách v parlamentoch sveta: 2021.

Budovanie nových priestorov pre Parlamentnú knižnicu: 2021.

Hygienické opatrenia počas pandémie COVID: od jari 2019.

Prezentácia knižničných služieb pre zamestnancov Parlamentného inštitútu v Severnom Macedónsku: Bratislava 2019

Budovanie parlamentnej knižnice v Albánsku: Tirana 2019.

Zasadnutie redakčnej rady Portálu digitálnych knižníc krajín V 4: Varšava 2019.

Školenie stážistov: Papiernička 2019.

Redakčná rada Spoločnej česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice: Papiernička 2019.

Účasť na projekte budovania Parlamentnej knižnice v Macedónsku: Skopje 2019.

Prezentácia knižničných a výskumných služieb: Budapešť 2018.

Dočasné priestory knižnice: 2018.

Sťahovanie Parlamentnej knižnice: 2017.

Zasadnutie parlamentných knižníc a výskumných centier krajín V 4: Praha 2017.

Návšteva z Parlamentnej knižnice v Prahe: 2017.

Prezentácia knižnice v parlamente Libanonu: 2016.

Stáž študentov v Parlamentnej knižnici: 2016.

Prezentácia našich knižničných a výskumných služieb v Európskom parlamente: 2016.

 Seminár Partnerské knižnice NR SR: 2015.

Redakčná rada Portálu digitálnych knižníc krajín V 4: 2015.

Návšteva vedúcej Kancelárie a poradcov albánskeho parlamentu: 2014.

Návšteva z parlamentu Macedónska v roku 2013.

Projekt spolupráce parlamentných knižníc a výskumných centier krajín V4 Plus (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko): seminár konaný v Budapešti v r. 2013.

Seminár Partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR konaný v Častej - Papierničke v r. 2012.

 Návšteva tajomníčok výborov z parlamentov balkánskych štátov:2012.

Projekt spolupráce parlamentných knižníc a výskumných centier krajín V4 Plus (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko): seminár konaný v Častej - Papierničke v r. 2011.

Seminár Partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR konaný v Častej - Papierničke v r. 2011.

Stáž študentov vysokých škôl v Kancelárii NR SR: v Parlamentnej knižnici stážujú 2 študenti.

Zahraničné návštevy v Parlamentnej knižnici.

Výstavy nových titulov v Študovni dokumentov EÚ a práva.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.