Parlamentná knižnica:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 

Výpožičné hodiny:

Pondelok - piatok
9.00 – 12.00 hod ; 13.00 – 15.30 hod

Vstup do on-line katalógu knižnice

On-line katalóg

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.