Knižný a výpožičný poriadok

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.