Portál digitálnych knižníc krajín V 4 Plus

Webová stránka Vyšehradskej digitálnej parlamentnej knižnice bola spustená v roku 2012 ako výsledok spolupráce parlamentných knižníc krajín Vyšehradskej štvorky (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Sekcia venovaná rakúskym parlamentným témam bola na stránke pridaná z dôvodu jej priameho zapojenia do stredoeurópskeho historického kontextu. Znamienko „+“ označuje možnosť rozšírenia údajov.

Odkaz na: Portál digitálnych knižníc krajín V 4 Plus

Portál digitálnych knižníc krajín V 4 Plus

Webová stránka Vyšehradskej digitálnej parlamentnej knižnice bola spustená v roku 2012 ako výsledok spolupráce parlamentných knižníc krajín Vyšehradskej štvorky (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Sekcia venovaná rakúskym parlamentným témam bola na stránke pridaná z dôvodu jej priameho zapojenia do stredoeurópskeho historického kontextu. Znamienko „+“ označuje možnosť rozšírenia údajov.

Odkaz na: Portál digitálnych knižníc krajín V 4 Plus

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.